WYKONYWANIE BADAŃ COVID 19

W związku z wybuchem pandemii COVID 19, laboratorium genetyczne Vitagenum zostało doposażone w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt laboratoryjny umożliwiający wykonywanie oznaczeń koronawirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR.

W dniu 08.05.2020 zostaliśmy oficjalnie wpisani na listę laboratoriów COVID w Ministerstwie Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid , co jest potwierdzeniem, że spełniamy wszelkie wymogi prawne umożliwiające wykonywanie przez Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID 19.

Wykonujemy badania dla placówek medycznych: zarówno dla personelu, jak i kierowanych przez lekarzy pacjentów w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wychodząc naprzeciw potrzebom firm oraz instytucji, od 1 sierpnia wykonujemy również badania komercyjne.

Nasz punkt pobrań typu drive-thru znajduje się na parkingu za budynkami przy ul. Dobrzańskiego 7 w Lublinie (biały namiot z czerwonymi wstawkami). Punkt pobrań jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00-17.00 oraz w soboty od 10.00 do 13.00. Przed zgłoszeniem się do punktu pobrań należy wypełnić formularz zlecenia badania zamieszczony poniżej oraz opłacić badanie za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

Formularz zlecenia badania COVID 19

Panel odbioru wyników badania COVID 19

Informacje techniczne: bok@vitagenum.pl

Informacje i pomoc techniczna: + 48 81 451 17 92

Odbiór wyników: +48 733 773 161

Informacje merytoryczne: laboratorium@vitagenum.pl

badania covid 19 Lublin

WYKONYWANIE OZNACZEŃ DOWOLNYCH POLIMORFIZMÓW POJEDYNCZEGO NUKLEOTYDU I ICH ZMIENNOŚCI GENETYCZNYCH W OBSZARZE LUDZKIEGO GENOMU

oznaczenia-polimorfizmow

Rozwijana przez Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum technologia pozwala na odczytanie sekwencji nukleotydowej z dowolnego miejsca w ludzkim genomie, co czyni ją bardzo elastyczną i nowatorską.

Wykorzystywane przez Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum markery genetyczne są potwierdzone przez tysiące publikacji naukowych powstałych na bazie wyników uzyskiwanych w wiodących ośrodkach naukowych z całego świata. Oferta laboratorium jest aktualizowana na drodze stałej obserwacji najnowszych osiągnięć naukowych a oferowane oznaczenia są wynikiem badań publikowanych wyłącznie w najlepszych, recenzowanych czasopismach naukowych.

PROWADZENIE PROJEKTÓW B+R

Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum prowadzi intensywne prace B+R związane z obniżeniem kosztów wykonywania analiz i poszerzenie oferty, co wpływa na zdecydowanie lepszą jakość oraz cenę oferowanych produktów. Intensywne prace rozwojowe zaowocowały m.in. opracowaniem nowatorskiej technologii izolacji DNA, własnych metod oznaczania markerów genetycznych typu SNP.

W 2015 roku ze struktur Vitagenum została wyodrębniona oddzielna spółka, zajmująca się wyłącznie technologiami niezwiązanych z genetyką człowieka. Powstała wówczas spółka Nexbio, która jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynkowe na nowoczesne metody identyfikacji patogenów roślin oraz badań genetycznych w zakresie weterynarii.

Od roku 2018 Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum skupiła się na działalności B+R związanej z opracowaniem m. in. prototypu nowatorskiej technologii łączenia amplikonów oraz poszerzeniem oferty badań genetycznych o nowe usługi (m.in. genokosmetyki).

badania-i-rozwoj

PROWADZENIU PROJEKTÓW NAUKOWYCH, W TYM KSZTAŁCENIE NA III POZIOMIE (STUDIA DOKTORSKIE)

projekty-naukowe

Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum prowadzi współpracę z dwoma jednostkami naukowymi: Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie oraz Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z którym współpracuje Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum reprezentuje jeden z najwyższych poziomów naukowo-badawczych w skali kraju klasyfikowany jako kategoria A.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w wyniku oceny działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej przyznał w 2017 roku Wydziałowi Farmaceutycznemu, w którym znajduje się Katedra i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, współpracującemu z Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum najwyższy poziom klasyfikowany jako kategoria A+.

Prace badawczo-rozwojowe Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum zaowocowały doktoratami na tematy:

Znaczenie wybranych polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) w obszarach medycyny przyszłości „4P”: predykcyjnej, personalizowanej, profilaktycznej i partycypacyjnej.

Doktorat realizowany w Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie. 2014-2016.

Promotor: dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Czernecki

Zastosowanie laktoferyny jako składnika o szczególnych właściwościach prozdrowotnych w żywieniu osób o określonym profilu genetycznym.

Doktorat wdrożeniowy realizowany przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Promotor dr hab. Aneta Brodziak, dr inż. Tomasz Czernecki.

vitagenum
Laboratorium badawczo-rozwojowe VITAGENUM
mail: laboratorium@vitagenum.pl
telefony:

+48 81 451 17 92 (informacja)
+48 733 773 161 (odbiór wyników)

+48 733 233 990
+48 733 532 020
VITAGENUM Sp. z o.o.
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
NIP 9462645753
REGON 061611940
KRS 0000481835