TESTY W KIERUNKU COVID-19

Punkt pobrań i laboratorium Vitagenum w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia wykonuje badania RT-PCR dla każdego pacjenta posiadającego skierowanie wystawione przez lekarza, sanepid lub samodzielnie przez formularz na www.pacjent.gov.pl.

Osoby ze skierowaniem nie muszą umawiać się wcześniej na pobranie o konkretnej godzinie. Wystarczy, że zgłoszą się na wymaz w godzinach pracy punktu pobrań z numerem skierowania. Wiadomość SMS z systemu e‑Zdrowie jedynie sugeruje punkt pobrań i godzinę pobrania wymazu. Można udać się do dowolnego punktu pobrań w godzinach jego otwarcia.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, firm oraz instytucji wykonujemy również badania komercyjne (RT‑PCR oraz antygenowe).

Zawsze oddajemy wynik w języku polskim i angielskim (bez dodatkowej opłaty!)
Oczekiwanie na wynik wynosi maksymalnie 24h.

test-pcr w-ramach-nfz zlec-test
test-pcr pcr-cena kup-online
test-pcr antygen-cena kup-online

Punkt pobrań wymazów w kierunku Covid-19 znajduje się przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 w Lublinie obok budynku Lubelskiego Parku Technologicznego (pomiędzy ul. Droga Męczenników Majdanka, a Centrum Handlowym Atrium Felicity).

Godziny pracy punktu:

  • Pon.-Pt. 08:00 - 15:30

Informacje i pomoc techniczna: +48 81 451 17 92
Odbiór wyników: +48 733 773 161

Informacje techniczne: bok@vitagenum.pl
Informacje merytoryczne: laboratorium@vitagenum.pl

badania covid 19 Lublin badania covid 19 Lublin

WYKONYWANIE OZNACZEŃ DOWOLNYCH POLIMORFIZMÓW POJEDYNCZEGO NUKLEOTYDU I ICH ZMIENNOŚCI GENETYCZNYCH W OBSZARZE LUDZKIEGO GENOMU

oznaczenia-polimorfizmow

Rozwijana przez Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum technologia pozwala na odczytanie sekwencji nukleotydowej z dowolnego miejsca w ludzkim genomie, co czyni ją bardzo elastyczną i nowatorską.

Wykorzystywane przez Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum markery genetyczne są potwierdzone przez tysiące publikacji naukowych powstałych na bazie wyników uzyskiwanych w wiodących ośrodkach naukowych z całego świata. Oferta laboratorium jest aktualizowana na drodze stałej obserwacji najnowszych osiągnięć naukowych a oferowane oznaczenia są wynikiem badań publikowanych wyłącznie w najlepszych, recenzowanych czasopismach naukowych.

PROWADZENIE PROJEKTÓW B+R

Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum prowadzi intensywne prace B+R związane z obniżeniem kosztów wykonywania analiz i poszerzenie oferty, co wpływa na zdecydowanie lepszą jakość oraz cenę oferowanych produktów. Intensywne prace rozwojowe zaowocowały m.in. opracowaniem nowatorskiej technologii izolacji DNA, własnych metod oznaczania markerów genetycznych typu SNP.

W 2015 roku ze struktur Vitagenum została wyodrębniona oddzielna spółka, zajmująca się wyłącznie technologiami niezwiązanych z genetyką człowieka. Powstała wówczas spółka Nexbio, która jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynkowe na nowoczesne metody identyfikacji patogenów roślin oraz badań genetycznych w zakresie weterynarii.

Od roku 2018 Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum skupiła się na działalności B+R związanej z opracowaniem m. in. prototypu nowatorskiej technologii łączenia amplikonów oraz poszerzeniem oferty badań genetycznych o nowe usługi (m.in. genokosmetyki).

badania-i-rozwoj

PROWADZENIU PROJEKTÓW NAUKOWYCH, W TYM KSZTAŁCENIE NA III POZIOMIE (STUDIA DOKTORSKIE)

projekty-naukowe

Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum prowadzi współpracę z dwoma jednostkami naukowymi: Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie oraz Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z którym współpracuje Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum reprezentuje jeden z najwyższych poziomów naukowo-badawczych w skali kraju klasyfikowany jako kategoria A.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w wyniku oceny działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej przyznał w 2017 roku Wydziałowi Farmaceutycznemu, w którym znajduje się Katedra i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, współpracującemu z Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum najwyższy poziom klasyfikowany jako kategoria A+.

Prace badawczo-rozwojowe Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum zaowocowały doktoratami na tematy:

Znaczenie wybranych polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) w obszarach medycyny przyszłości „4P”: predykcyjnej, personalizowanej, profilaktycznej i partycypacyjnej.

Doktorat realizowany w Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie. 2014-2016.

Promotor: dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Czernecki

Zastosowanie laktoferyny jako składnika o szczególnych właściwościach prozdrowotnych w żywieniu osób o określonym profilu genetycznym.

Doktorat wdrożeniowy realizowany przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Promotor dr hab. Aneta Brodziak, dr inż. Tomasz Czernecki.

vitagenum
Laboratorium badawczo-rozwojowe VITAGENUM
laboratorium@vitagenum.pl
+48 81 451 17 92 (informacja)
+48 733 773 161 (odbiór wyników)
VITAGENUM Sp. z o.o.
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
NIP 9462645753
REGON 061611940
KRS 0000481835