WYKONYWANIE BADAŃ COVID 19

W związku z wybuchem pandemii COVID 19, laboratorium genetyczne Vitagenum zostało doposażone w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt laboratoryjny umożliwiający wykonywanie oznaczeń koronawirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR.

W dniu 08.05.2020 zostaliśmy oficjalnie wpisani na listę laboratoriów COVID w Ministerstwie Zdrowia, co jest potwierdzeniem, że spełniamy wszelkie wymogi prawne umożliwiające wykonywanie przez Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID 19.

Wykonujemy badania dla placówek medycznych: zarówno dla personelu, jak i kierowanych przez lekarzy pacjentów w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wychodząc naprzeciw potrzebom firm oraz instytucji, od 1 sierpnia wykonujemy również badania komercyjne.

Pobrania wymazów dla badań metodą RT-PCR dokonywane są w punkcie pobrań typu drive-thru, który znajduje się na parkingu za budynkami przy ul. Dobrzańskiego 7 i 7B w Lublinie (biały namiot z czerwonymi wstawkami). Namiot jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-17:00 oraz w soboty od 16:30 do 18:30.

Pobrania wymazów dla testów antygenowych dokonywane są również w punkcie pobrań typu drive-thru.

Przed zgłoszeniem się do punktu pobrań należy wypełnić formularz zlecenia oraz opłacić wybrane badanie za pośrednictwem serwisu Przelewy24.

Zamów badanie COVID 19

Panel odbioru wyników badania COVID 19

Informacje techniczne: bok@vitagenum.pl

Informacje i pomoc techniczna: + 48 81 451 17 92

Odbiór wyników: +48 733 773 161

Informacje merytoryczne: laboratorium@vitagenum.pl

badania covid 19 Lublin

WYKONYWANIE OZNACZEŃ DOWOLNYCH POLIMORFIZMÓW POJEDYNCZEGO NUKLEOTYDU I ICH ZMIENNOŚCI GENETYCZNYCH W OBSZARZE LUDZKIEGO GENOMU

oznaczenia-polimorfizmow

Rozwijana przez Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum technologia pozwala na odczytanie sekwencji nukleotydowej z dowolnego miejsca w ludzkim genomie, co czyni ją bardzo elastyczną i nowatorską.

Wykorzystywane przez Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum markery genetyczne są potwierdzone przez tysiące publikacji naukowych powstałych na bazie wyników uzyskiwanych w wiodących ośrodkach naukowych z całego świata. Oferta laboratorium jest aktualizowana na drodze stałej obserwacji najnowszych osiągnięć naukowych a oferowane oznaczenia są wynikiem badań publikowanych wyłącznie w najlepszych, recenzowanych czasopismach naukowych.

PROWADZENIE PROJEKTÓW B+R

Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum prowadzi intensywne prace B+R związane z obniżeniem kosztów wykonywania analiz i poszerzenie oferty, co wpływa na zdecydowanie lepszą jakość oraz cenę oferowanych produktów. Intensywne prace rozwojowe zaowocowały m.in. opracowaniem nowatorskiej technologii izolacji DNA, własnych metod oznaczania markerów genetycznych typu SNP.

W 2015 roku ze struktur Vitagenum została wyodrębniona oddzielna spółka, zajmująca się wyłącznie technologiami niezwiązanych z genetyką człowieka. Powstała wówczas spółka Nexbio, która jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynkowe na nowoczesne metody identyfikacji patogenów roślin oraz badań genetycznych w zakresie weterynarii.

Od roku 2018 Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum skupiła się na działalności B+R związanej z opracowaniem m. in. prototypu nowatorskiej technologii łączenia amplikonów oraz poszerzeniem oferty badań genetycznych o nowe usługi (m.in. genokosmetyki).

badania-i-rozwoj

PROWADZENIU PROJEKTÓW NAUKOWYCH, W TYM KSZTAŁCENIE NA III POZIOMIE (STUDIA DOKTORSKIE)

projekty-naukowe

Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum prowadzi współpracę z dwoma jednostkami naukowymi: Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie oraz Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z którym współpracuje Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum reprezentuje jeden z najwyższych poziomów naukowo-badawczych w skali kraju klasyfikowany jako kategoria A.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w wyniku oceny działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej przyznał w 2017 roku Wydziałowi Farmaceutycznemu, w którym znajduje się Katedra i Zakład Biologii z Genetyką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, współpracującemu z Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum najwyższy poziom klasyfikowany jako kategoria A+.

Prace badawczo-rozwojowe Laboratorium badawczo-rozwojowe Vitagenum zaowocowały doktoratami na tematy:

Znaczenie wybranych polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP) w obszarach medycyny przyszłości „4P”: predykcyjnej, personalizowanej, profilaktycznej i partycypacyjnej.

Doktorat realizowany w Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką, Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie. 2014-2016.

Promotor: dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka, Promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Czernecki

Zastosowanie laktoferyny jako składnika o szczególnych właściwościach prozdrowotnych w żywieniu osób o określonym profilu genetycznym.

Doktorat wdrożeniowy realizowany przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Promotor dr hab. Aneta Brodziak, dr inż. Tomasz Czernecki.

vitagenum
Laboratorium badawczo-rozwojowe VITAGENUM
mail: laboratorium@vitagenum.pl
telefony:

+48 81 451 17 92 (informacja)
+48 733 773 161 (odbiór wyników)

+48 733 233 990
+48 733 532 020
VITAGENUM Sp. z o.o.
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
NIP 9462645753
REGON 061611940
KRS 0000481835